Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Polska Fundacja Przedsiębiorczości SFP Kujawiak udziela pożyczek współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokument (pdf)

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Górznie ul. rynek 1, 87-320 Górzno, tel.: 56 4988181, 564988182 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górznie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 564988181 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez GOPS obowiązków wynikających z zapisów:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm.),

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 16 maja do II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów  sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka, strzygonia choinówka i barczatka sosnówka.             zostaną objęte drzewostany w nadleśnictwie: Brodnica, Bydgoszcz, Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Woziwoda, Zamrzenica, Żołędowo.

Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia i zasięgu powierzchniowego  gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości drzewostanów podjęte zostaną zabiegi przy użyciu preparatu Dimilin 480SC w dawce 0,1 l/ha.

Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji pól zabiegowych można będzie uzyskać w wyżej wymienionych nadleśnictwach.

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

- Lokal użytkowy (handlowo-gastronomiczny) o powierzchni użytkowej 116,82 m2 położony w budynku przy ul. Leśnej 24 w Górznie

Ogłoszenie (pdf)

OGŁOSZENIE

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2018r. (wtorek) o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie (pokój nr 9), odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 Przewodniczący Komisji

(-) Justyna Łubińska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2018r. (środa) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej.

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 16 maja 2018r. (środa) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

porządek obrad (pdf)

      Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnia dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00. Dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 22.00 w dniu wskazanym w harmonogramie a kończy dnia następnego o godz. 8.00.

Drogie Druhny, Szanowni Druhowie Miasta i Gminy Górzno !

       „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – są słowami stanowiącymi ideę a zarazem cel działania każdej Druhny i każdego Druha pełniącego zaszczytną służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Najczęściej to Wy jako pierwsi wkraczacie do akcji ratującej czyjeś życie, zdrowie czy mienie. Służycie bliźnim kosztem prywatnego życia, swoich rodzin i prawa do odpoczynku. Służycie nie dla profitów, zaszczytów czy odznaczeń. Często jedynym wynagrodzeniem za Wasz trud jest ciesząca się najwyższym uznaniem wdzięczność społeczeństwa, która objawia się w takich chwilach jak dzisiejszy świąteczny dzień. W imieniu wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Górzno i swoim własnym składam Szanownym Druhnom i Druhom z głębi serca płynące życzenia bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech każdego dnia święty Florian otacza Was swoją opieką, a Wasza trudna służba zawsze będzie źródłem osobistej satysfakcji i powodem do dumy. Życzę, aby miłość i wyrozumiałość Państwa Rodzin niezmiernie pomagała w codziennym wypełnianiu zadań i stanowiła oparcie w każdej trudnej chwili.

     Niech Wam św. Florian błogosławi.

                                                           Z serdecznymi pozdrowieniami i poważaniem

                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

                                                                                                         Tomasz Kinicki

Informuję, o przedłużeniu do dnia 11.05.2018r. terminu składania wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Górzno.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

-//-Tomasz Kinicki