Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki w piątek 31 marca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odebrał promesę na realizację zadania pn.  „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3 obręb Miasto 2”- przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej”. Wartość planowanej dotacji wyniesie 150 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości wyżej wymienionego zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Promesy na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w województwie przedstawicielom samorządów i regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wręczył w imieniu ministra podsekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek.

 

Środki, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, prac osuwiskowych i przeciwpowodziowych. Łączna wartość wręczonych promes to 15.930.000 zł.  W ramach dotacji wykonany zostanie remont drogi powiatowej Sławęcin-Wieszczyce (powiat Tuchola), odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zawały (gmina Obrowo), stabilizacja osuwiska położonego w Górznie (Miasto i Gmina Górzno), stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu Nad Wisłą, likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą (Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą)  oraz przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowuje te inwestycje, gdyż samorządy nie byłyby w stanie realizować ich we własnym zakresie.

Wiceminister Sebastian Chwałek podkreślał, że wszystkie inwestycje, które w tym roku mają być wykonane są niezbędne. Niezbędne dla województwa z powodów oczywistych, aby zapewnić między innymi bezpieczeństwo mieszkańców tego regionu. Współdziałanie państwa, współdziałanie rządu i samorządów, jest najlepszym jakie można w tej kwestii stosować. Tylko wspólnymi siłami możemy tak naprawdę zrealizować potrzeby danego regionu. Wojewoda jako najwyższy przedstawiciel rządu w terenie zabiegał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o przyznanie tych środków przy udziale i wsparciu parlamentarzystów tego regionu – zaznaczył.