Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

W powiecie brodnickim – także na terenach wiejskich – nie brak ludzi z ciekawymi pomysłami na społeczno-biznesowe inicjatywy. We Fiałkach oraz Miesiączkowie koło Górzna swoją działalność rozpoczną dwa nowe przedsiębiorstwa społeczne: spółdzielnia socjalna Natura oraz spółka non profit Wioska Mydlarska.

Spółdzielnia Natura została zarejestrowana 10 kwietnia 2017 r., Wioska Mydlarska – 21 kwietnia. Przygotowania do powołania nowych przedsiębiorstw społecznych trwały jednak od kilku miesięcy. W ramach ścieżki przygotowawczej przyszli pracownicy spółdzielni i spółki przeszli cykl szkoleń organizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK oraz wspólnie z doradcą przygotowali biznesplan dla swoich firm. W przedsiębiorstwach dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych zatrudnienie znajdzie łącznie osiem osób.

Wioska Mydlarska to przedsiębiorstwo nawiązujące do lokalnych tradycji rzemieślniczych. „Pomysł na wioskę zrodził się ze znajomości historii miejsca i fascynacji naturalnie rosnącymi ziołami m.in. mydlnicą lekarską, oraz z pasji ekologicznej” – mówią twórcy wioski. Przedsiębiorstwo będzie oferować warsztaty mydlarskie, zielarskie, wyrób i sprzedaż olejów tłoczonych na zimno oraz mydła. Wioska dysponuje też food trackiem, którym zamierza obsługiwać lokalne festyny i imprezy plenerowe.

Spółdzielnia Natura będzie świadczyć usługi w zakresie przetwórstwa warzyw dla lokalnych firm spożywczych: Unifreeze, Wigor i RSP Nowe Pole: zajmie się obróbką warzyw i przygotowywaniem ich do mrożenia. W jej ramach zatrudnienie znalazło pięć pań. Spółdzielczyniom pracę ułatwi maszyna do obierania cebuli, zakupiona w ramach dotacji z OWES TŁOK. W planach jest zwiększenie zatrudnienia o kolejne trzy osoby, a także zakup maszyny do obróbki brokułów.

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

Zarówno spółdzielnia Natura, jak i Mydlarska Wioska, to przedsiębiorstwa społeczne, czyli specyficzny rodzaj firmy, w której zysk osiągany z działalności gospodarczej nie jest celem samym w sobie, lecz pozwala zrealizować przede wszystkim cele społeczne takie jak np. znalezienie zatrudnienia przez osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, działanie na rzecz rozwoju lokalnego czy realizacja usług ważnych dla lokalnej społeczności.

Słowo „spółdzielnia” pochodzi od dawnego słowa „spółdziałać”. W spółdzielni członkowie wspólnie dbają o finanse, opracowują biznesplan. To sprawia, że są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się długofalowego planowania. Zespołowy charakter prowadzonego biznesu sprawia, że osobie długo funkcjonującej poza rynkiem pracy łatwiej działać w ramach spółdzielni niż np. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.  Spółka non profit również jest nastawiona w pierwszym rzędzie nie na zysk, lecz na cele społeczne.

Pomoc dla przedsiębiorców

Oba przedsiębiorstwa powstają przy merytorycznym i finansowym wsparciu Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, które prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). OWES TŁOK wspiera nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne – inicjatywy biznesowe, które, poza świadczeniem usług wysokiej jakości, mają wywierać pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności.  Na założenie tego typu przedsiębiorstw można pozyskać z OWES-a dotację - 24 000 zł na osobę na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1825 zł na osobę przez okres pierwszych 6 miesięcy, 1700 zł przez kolejne sześć.

Do 10 maja OWES TŁOK prowadzi kolejny nabór chętnych do założenia nowego przedsiębiorstwa społecznego lub zatrudnienia nowych pracowników w istniejącym.

Umowa o dofinansowanie na rozwój z członkami Spółdzielni Socjalnej Natura oraz Wioski Mydlarskiej Sp. z o.o. zostanie podpisana w środę 26 kwietnia 2017 w biurze OWES TŁOK w Toruniu, przy ul. Sukienniczej 6/2 o godz. 12.30.

Więcej informacji:

OWES TŁOK, tel. 500 127 355