Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Na uroczystej Mszy Świętej o godz. 18:00 w dniu 01 października 2015 r. został publicznie odczytany Dekret , którego treść oznajmia Nam, że Święta Tereska od Dzieciątka Jezus Dziewica i Doktor Kościoła uznana została za Patronkę u Boga dla miasta Górzno.


Dekret jęz. polski

Dekret jęz. łaciński

Święta Tereska