Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno 6 lipca 2017 roku podpisał umowę na dofinansowanie  zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ulicy Polnej”. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

W ramach zadania w I etapie (wykonanie w 2017 roku) zostanie zmodernizowana sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Górznie w II etapie (wykonanie do sierpnia  2018 r.) zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej oraz w Górznie Wybudowaniu (do sieci zostanie podłączonych 15 gospodarstw domowych).

Planowana wartość zadania to 963 121 zł

Wartość dofinansowania wyniesie 339 893 zł