Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Miasto i Gmina Górzno w 2014 roku zrealizowała przedmiotowe zadanie, które polegało na zakupieniu i nasadzeniu 341 sztuk roślin i krzewów na terenie szkoły w Gołkowie. Poniżej wykaz nasadzeń: winobluszcz pięciolistkowy 80 sztuk, hortensja bukietowa 21 sztuk, cis pośredni (Hicksii) 80 sztuk, bukszpan wiecznie zielony 40 sztuk,  różanecznik 10 sztuk mikrobiota syberyjska 10, krzewy liściaste (kwitnące) 30, bluszcz pospolity 20, funkia ogrodowa 50
Zadanie  dofinansowano ze środków WFOŚIGW  w Toruniu w kwocie 5 000 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 5 600 zł