Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Miasto i Gmina Górzno w 2014 roku zrealizowała przedmiotowe zadanie. Zakupiono 1 sztukę  namiotu MITKOTENT Classic 3x6 m, 2 szt. parasola San Diego o średnicy 3,5 m,  wydano 500 sztuk  foldera promującego walory przyrodniczo-rekreacyjne Miasta i Gminy Górzno.
Zadanie  dofinansowano ze środków WFOŚIGW  w Toruniu w kwocie 10 000 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 16 600,08 zł