Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2022r. (środa) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej.

porządek obrad

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno (sala posiedzeń).

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

  (-) Jacek Ruciński

 

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz.11.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji   (-) Jerzy Moszczyński

Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Tematem Konkursu jest „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”. Do udziału w Konkursie dopuszczone zostaną prace fotograficzne wykonane techniką cyfrową, zwane dalej „pracami” lub „fotografiami”, które przedstawiać będą lub łączyć w sobie walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego.

Regulamin (pdf)

 

24.03.2022 r. godz. 1900 Szczutowo

25.03.2022 r. godz. 1900 Górzno Wybudowanie

28.03.2022 r. godz. 1900 Miesiączkowo

29.03.2022 r. godz. 2000 Gołkowo

30.03.2022 r. godz. 1900 Szynkówko

31.03.2022 r. godz. 1900 Zaborowo

01.04.2022 r. godz. 1900 Fiałki

04.04.2022 r. godz. 1800 Górzno Miasto

05.04.2022 r. godz. 1800 Czarny Bryńsk

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2022 r. (środa) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Przewodniczący Komisji

(-) Bolesław Wasielewski

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2022 r. (środa) o godz.13.00
w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji

(-) Tomasz Stawicki

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” (DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJI)

Informujemy, że w poniedziałek 29 marca 2022 roku(wtorek) o godz. 1600, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Górznie przy ul.  Rynek 1) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Pracownik urzędu przedstawi założenia programu oraz poinformuje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Serdecznie zapraszamy!

nowy obowiązek zgłaszania źródeł ogrzewania nieruchomości

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródle/źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Deklarację będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB lub formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie przy ul. Rynek 1, 87-320 Górzno.

Terminy dla właścicieli/zarządców:

W ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw

W ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych

W przypadku wymiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji.

Deklaracja będzie zawierać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, liczbę i rodzaje używanych źródeł ciepła i spalania paliw, przeznaczenie tych źródeł i wykorzystywane w nich paliwa. Nr telefonu, adres e-mail – opcjonalnie.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Burmistrz Miasta i Gminy w Górznie informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy w Górznie.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy przez Miasto i Gminę Górzno.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące:

Fotograficzna opowieść najszybszej kobiety świata, czyli wystawa poświęcona Stanisławie Walasiewicz została przygotowana przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - instytucję kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jest dostępna dla brodnickiej publiczności w Pałacu Anny Wazówny przy ul. Zamkowej, w okresie od 15 do 24 marca br., w każdy wtorek, środę i czwartek od godz. 10 do 12.

 

OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY MIASTA I GMINY GÓRZNO 

                          

 

  

 Wszelkie prawa zastrzeżone. 2014-2016
Urząd Miasta i Gminy Górzno.

 

 projekt i wykonanie

 

 

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

INFORMACJE

» Polityka plików cookies