Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2018r. (piątek) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

 • w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok,
 • w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2025,
 • w sprawie okręgów wyborczych,
 • w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Górzno na lata 2018-2021,
 • w sprawie ustalenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1829 C Cielęta – Szczutowo – Górzno w miejscowości Szczutowo,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2018 r.,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno,
 • w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
 • w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty,
 • w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Górzno w ramach Programu Priorytetowego EKOPIEC 2018.

 

 1. Zgłaszanie interpelacji.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

 

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 20 marca 2018r. (wtorek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                                                              Miejskiej w Górznie

                                                                                                                                                        -//-

                                                                                                                                                Jacek Ruciński