Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Cztery osuwiska ziemi w regionie zostaną zabezpieczone dzięki środkom z MSWiA. Promesy na łączną kwotę 4 mln 696  tys. zł przedstawicielom samorządów z Dobrzynia n. Wisłą, Górzna, Koronowa i Lubicza wręczył w dniu 26 marca wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Inwestycje obejmują zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych i usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.

Resort MSWiA bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w obszarze klęsk żywiołowych. Na terenie naszego województwa zrealizowaliśmy już wiele inwestycji w tej dziedzinie. Są to również zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, z których także wiele, dzięki współpracy z samorządami, udało się wykonać. Dzisiaj mówimy o ważnych zagadnieniach w zakresie osuwisk. W urzędzie wojewódzkim działa specjalny zespół nadzorujący osuwiska, który bada i wskazuje, gdzie potrzebna jest tego typu pomoc. W poprzednim roku były to dwa zadania za prawie 4 mln zł, w tej chwili mamy ich cztery za łączną kwotę blisko 4,7 mln zł. Dotacja dla samorządów wynosi 80%, zadanie musi być zrealizowane w danym roku – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Promesę na kwotę 3 mln 200 tys. zł, na realizację zadania pn. "Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km rzeki Wisły przy jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1" odebrała Marzena Niekraś, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki odebrał promesę na kwotę 1 mln 280 tys. zł, na realizację zadania "Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2 - Etap I".

W Koronowie zrealizowane zostanie zadanie: "Zabezpieczenie osuwiska "Tucholska" i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690, przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej". Promesę na kwotę  120 tys. zł odebrał burmistrz Stanisław Gliszczyński.

"Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ulicy Antoniewo-Lampusz w km 10+000, działka nr 412/1 i 415" – to inwestycja, na realizację której promesę w wysokości 96 tys. zł odebrał wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski.

Na początku roku wystąpiliśmy do MSWiA o wsparcie dla infrastruktury drogowej na terenach ponawałnicowych. Na liście priorytetowej znajduje się wiele projektów, w tej chwili czekamy na decyzje. Docierają do nas informacje o dużych środkach przeznaczonych szczególnie dla dwóch powiatów: tucholskiego i sępoleńskiego, które najbardziej ucierpiały w wyniku ubiegłorocznej nawałnicy – dodał wojewoda.

artykuł pochodzi ze strony Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy