Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie informuje o realizowanych projektach przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy. Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekty:

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (IV)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednym z założeń ww. projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020.

„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)” w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy- projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednym z założeń ww. projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje o realizowanych projektach dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ul. Rynek 1, 87-320 Górzno oraz pod adresem: http://brodnica.praca.gov.pl/ w zakładce: Rynek pracy- Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.