Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Zakład Usług Komunalnych w Górznie informuje

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) oraz decyzji z dnia 18 maja 2018 r. znak: GD.RET.070/32/D/2018.KR wydanej przez Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gdańsku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno podaję do publicznej wiadomości:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno obowiązujące w okresie  od 11 czerwca 2019r. do 10 czerwca 2020r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto (Vat 8%)

1.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

zł/m3

2,60

2,80

2.

Stawka opłaty abonamentowej miesięcznie za punkt poboru wody i/lub odprowadzania ścieków

 zł/miesiąc

1,79

1,93

3.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

zł/m3

3,77

4,07

                                                                                  

Kierownik ZUK

/-/ Sławomir Rynkowski