Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

coronavirus

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

UWAGA

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku następuje zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy rachunek: 39 9484 1150 2213 1300 1007 0028 Bank Spółdzielczy w Brodnicy

 

 Górzno ,dnia   29-07-2019

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie sprawująca nadzór nad wyborami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy informuje, że w wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 28-07-2019r. do RADY POWIATOWEJ   IZBY   ROLNICZEJ   w Brodnicy wybrani zostali :

           1) ŁUBIŃSKI WIESŁAW -  zam. Górzno Wybudowanie , 87-320 Górzno

           2) TRUSZCZYŃSKI TOMASZ SŁAWOMIR - zam. Miesiączkowo, 87-320 Górzno 

                                          Przewodniczący Komisji

           -//-  Łubiński Mateusz

 

Wybory do Izb Rolniczych odbędą się 28 lipca 2019 roku (niedziela) w godz. od 8.00 do 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie ul. Rynek 14a.
Udział w głosowaniu z mocy prawa mają podatnicy podatku rolnego czyli osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, z wyjatkiem gruntów zajetych na prowadzernie działaności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

 

Górzno, dnia  12-07-2019

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie  sprawująca nadzór nad wyborami do Rady  Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy  informuje, że Do  RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ zgłosili się i zarejestrowali następujący kandydaci :    
1) CHMARZYŃSKI  JACEK  - zam. Miesiączkowo  , 87-320 Górzno
2) ŁUBIŃSKI  WIESŁAW - zam. Górzno Wybudowanie , 87-320 Górzno
3) TRUSZCZYŃSKI  TOMASZ SŁAWOMIR  - zam. Miesiączkowo,  87-320  Górzno 

Przewodniczący Komisji 
-//- Łubiński Mateusz

Górzno, dnia  12-07-2019


              Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie  sprawująca nadzór nad wyborami do Rady  Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy  informuje, że w związku  dodatkowym naborem  Kandydatów na członków  Do  RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ zgłosiło się i zarejestrowało dodatkowo  dwóch kandydatów .

Przewodniczący Komisji 
-//- Łubiński Mateusz

 

INFORMACJA

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie sprawująca nadzór nad wyborami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy informuje, że w związku ze zgłoszeniem   i zarejestrowaniem się 1 kandydata na członka Do RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ w Brodnicy ogłasza dodatkowy nabór w terminie do 11-07-2019r. na zgłaszanie się kandydatów. 

Przewodniczący Komisji

-//- Łubiński Mateusz

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie sprawująca nadzór nad wyborami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy informuje, że do dnia 05-07-2019r. zgłosił się i zarejestrował 1 kandydat na członka Do RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ w Brodnicy .

Przewodniczący Komisji

-//- Łubiński Mateusz

 

 I N F O R M A C J A

       Urząd Miasta i Gminy w Górznie poniżej podaje skład członków Okręgowej Komisji Wyborczej (Okręg Wyborczy Nr 14 ) w Górznie , uczestniczących   w wyborach do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej :

1) Szlachta Kazimierz    - zam. Szczutowo, 87-320 Górzno

2) Wiśniewska Anna     - zam. Górzno Wybudowanie, 87-320 Górzno

3) Łubiński Mateusz      - zam.Górzno Wybudowanie, 87-320 Górzno

4) Bartnicki Kazimierz    - zam. Szynkówko, 87-320 Górzno

5) Luda Marzena         - zam. Zaborowo ,87-320 Górzno

 

Górzno ,dnia 19-06-2019

       Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie sprawująca nadzór nad wyborami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy informuje, że na posiedzeniu w dniu 17-06-2019r. dokonała wyboru Przewodniczącego ,Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania ustalono, że:

Przewodniczącym OKW został           -     Łubiński Mateusz

Wiceprzewodniczącym OKW został   -     Szlachta Kazimierz  

Sekretarzem     OKW   została             -   Luda Marzena    

                                                                                                                                          Przewodniczący Komisji

(-) Łubiński Mateusz

 

Górzno ,dnia 19-06-2019

       Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Górznie sprawująca nadzór nad wyborami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Brodnicy informuje, że na posiedzeniu w dniu 17-06-2019r. ustaliła ,że w dniu 28 czerwca 2019r. w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz w dniu 5 lipca w godzinach od 8.00 do 9. 30   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie pokój Nr 10 (I piętro ) odbędą się dyżury w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestrowania kandydatów na członków Do RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ w  BRODNICY. 

                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji

   (-) Łubiński Mateusz