Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Urząd Miasta i  Gminy w Górznie informuje o zamiarze złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.

    Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy przez Miasto i Gminę Górzno  i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Górzno o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz po podpisaniu umowy dotacji.

    Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Miasta i Gminy Górzno zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

       Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych, w szczególności związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest", które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.

      Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Górzno, planujący w 2019 i 2020  roku przekazać do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie, w terminie do dnia 17 lipca 2019 r. wniosku, którego formularz wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie,  wejście od strony ul. Gołuńskiego oraz  na stronie internetowej:  http://www.gorzno.pl oraz http: //bip.gorzno.pl

UWAGA! Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

      W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, a także w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Stosowne informacje na ten temat wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18 oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Łazienna 8.

  W przypadku wniosku obejmującego demontaż, jeżeli wnioskodawca posiada zgłoszenie robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) zobowiązany jest do dołączenia go do składanego wniosku.

  Wielkość przyznanej pomocy wynosić może do 100 % kosztów kwalifikowanych. Jeżeli dofinansowanie z WFOS I GW będzie niższe niż 100% kosztów kwalifikowanych różnicę pokrywa Gmina.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

-//- Tomasz Kinicki

druki (pdf)