Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Sprawozdanie z przeprowadzenia diagnozy kulturalnej Gminy Górzno oraz procesu pozyskania i oceny ofert do konkursu w ramach projektu "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014.

Od maja do połowy czerwca trwała diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Górzno pod patronatem Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014. Podstawowym założeniem było dotarcie z informacją o przedsięwzięciu do jak najliczniejszej liczby mieszkańców gminy, szczególnie tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w lokalnym życiu kulturalny.

      

Na ulicach Górzna można było spotkać osoby, które prowadziły wywiady pytając mieszkańców: Z czym kojarzy się nam tutaj kultura? Co chcemy zrobić dla siebie i dla swoich bliskich? Jakie są nasze marzenia związane z działaniami kulturalnymi? Oprócz sondy ulicznej odbyły się spotkania z mieszkańcami Zaborowa, Miesiączkowa, Gołkowa i Górzna w formie WORLD CAFE, na których rozmawialiśmy o marzeniach i potrzebach kulturalnych.

Diagnoza ma pomóc w lepszym zrozumieniu aspiracji i oczekiwań kulturalnych mieszkańców gminy, a tym samym budowaniu współdziałania z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Górznie oraz samo działanie ma umożliwić zrealizowanie pomysłów mieszkańców na niwie kultury. Nad przebiegiem czuwa animator Narodowego Centrum Kultury, Adam Radosz, który nie tylko zwraca uwagę na to, czy rzeczywiście jest to dialog ze społecznością lokalną, ale również inspiruje do aktywności i działania. Ważnym elementem do określenia w diagnozie była mapa zasobów i źródeł możliwych do wykorzystania przy przygotowaniu projektów, jak również do inspiracji późniejszej działalności GOK.

13 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap diagnozy oraz warsztaty przygotowujące do napisania samego projektu. Mieszkańcy gminy przyszli z pomysłami, które chcieliby zrealizować w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014. Pojawiły się pomysły zrobienia słuchowiska, musicalu, teatru seniorów, odbycia podróży                        do opery, kina czy wioski tematycznej, przygotowania warsztatów manualnych, a także mapowania okolicznych dróg, ścieżek oraz duktów leśnych czy zorganizowania festynu w odniesieniu do historii spalenia czarownicy w Górznie.

Czas gonił niemiłosiernie i pomysły należało przelać na papier, znaleźć specjalistów pomocnych w przeprowadzeniu inicjatyw, wypytać innych mieszkańców o talenty, plany, może inne inspiracje. I tak powstały projekty.

27 czerwca odbyła się publiczna prezentacja pomysłów. Dzień wcześniej według regulaminu wpłynęło 5 projektów: operowy, kinowy, dwa projekty teatralne oraz projekt społeczno-kulturalny wiążący sztukę i literaturę wraz z rozwojem społeczności lokalnej.

Projekt „Opera od podstaw” został przygotowany w Miesiączkowie przez mieszkańców wsi, w tym OSP, Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką, jest to propozycja edukacji muzycznej dla mieszkańców gminy wraz z wyjazdem do opery w Bydgoszczy na spektakl.

Projekt „Nadeszła ta chwila, by zagrać u Szekspira…” to projekt Klubu Seniora „Radosna Jesień”, który chce przygotować wraz z dziećmi ze szkoły w Górznie przedstawienie. Chcą się także dobrze do tego przygotować, więc w ramach projektu odbędą się warsztaty: teatralne, muzyczne, dramowe, przygotowania scenografii i inne. Uczestnicy projektu pojadą także do Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na spektakl i poznanie zakamarków teatralnych.

Projekt „U stop sceny” jest pomysłem dzieci i dzięki zaangażowaniu dorosłych udało się go napisać i przedstawić. Dzieci reprezentowała Kinga Aleksandrowicz. To projekt teatralno-muzyczny na stworzenie wspólnie spektaklu z dziećmi. Bazą mają być ich własne pomysły. Do realizacji zaproszono muzyków, scenografów, reżyserów, którzy przeprowadzą szereg warsztatów.

Projekt „Wyjazd do Torunia wraz z wyjściem do kina” jest pomysłem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na jednodniowy wyjazd kulturalny połączony ze zwiedzaniem miasta, wizytą w muzeum i obejrzeniem filmu w kinie.

Projekt „Spotkanie z żywą literaturą” napisała grupa nieformalna „Na skrzydłach marzeń” z Zaborowa i chce zrealizować cykl spotkań z kulturą i sztuką, która może być inspiracją do działania i rozwoju społeczności lokalnej. W ramach spotkania będą gawędy o regionie, wyjazd do pałacu w Sadłowie odnowionego sumptem okolicznych artystów oraz do Wioski Hobbitów w Sierakowie Słowieńskim.

Procedurę oceny przeprowadzono jak najbardziej transparentnie i zgodnie z regulaminem oceny w obecności wszystkich zainteresowanych.

W jury oceniającym projekty zasiedli powołani przez Gminny Ośrodek Kultury: Agnieszka Przybyłowska – autorka i realizatorka wielu projektów dla społeczności lokalnej, związana z Fundacją Jaskółka, Izabela Carbiner – artysta plastyk, nauczycielka sztuki i angielskiego oraz Kamila Nadarzewska – młoda autorka biżuterii stawiająca swoje pierwsze kroki w promowaniu swojej sztuki.

Aby zachować jawność i przejrzystość dokonywania ocen projektów do jury zostali zaproszeni także autorzy projektów, którzy mogli głosować na inne projekty z pominięciem własnego. I tak do jury dołączyły: Barbara Magalska reprezentująca Miesiączkowo, Marzena Luda – Zaborowo, Krystyna Andrzejewska – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno, Kinga Aleksandrowicz – projekt dzieci, Anna Mówińska – Klub Seniora „Radosna Jesień”. Głosem doradczym był Adam Radosz.

Każdy projekt został oceniony i zdobył następującą ilość punktów:

„Spotkanie z żywą literaturą” – 175 punktów

„Nadeszła ta chwila, by zagrać u Szekspira…” – 172 punkty

„U stóp sceny” – 172 punkty

„Opera od podstaw” – 152 punkty

„Wyjazd do Torunia wraz z wyjściem do kina” – 137 punktów

W projekcie złożonym do Narodowego Centrum Kultury zakładaliśmy, iż zostaną zrealizowane minimum 4 działania. Jednak w sytuacji, kiedy zostało złożonych 5 projektów, a suma kosztów realizacji mieściła się w dotacji Narodowego Centrum Kultury,  jury zdecydowało o realizacji wszystkich zadań. Uczyniono to ponieważ oczekiwania dofinansowania projektów zmieściły się w puli środków zgłoszonych w części 1-szej aplikacji, jak również wskutek zwiększenia do 9% wkładu własnego GOK. Ważnym faktem jest nieodrzucenie żadnego z projektów z możliwości realizacji, tym samym pozytywny oddźwięk w społeczności lokalnej.

Następnym etapem będzie przesłanie informacji o działaniach do Narodowego Centrum Kultury i ich realizacja od 28 sierpnia do 16 listopada 2014.