Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

UWAGA

Informujemy, że od dnia 22 czerwca br. Urząd Miasta i Gminy Górzno przywraca bezpośrednią obsługę interesantów. - czytaj więcej

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00,
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
 6. Informacja przewodniczących komisji o pracach w komisji.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2021-2030,
 • w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.,
 • w sprawie w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Górzno,
 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w Górznie,
 • w sprawie wyrażenia zgody na pobranie fragmentu spalonego pnia drzewa ”Dębu Rzeczypospolitej” – pomnika przyrody,
 • w sprawie określenia terminu wyborów uzupełniających do zarządu mieszkańców miasta i przewodniczącego zarządu,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Górzno.

10. Zgłaszanie interpelacji.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

KOMISJA WSPÓLNA

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń UMiGG.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

  (-) Jacek Ruciński