Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Burmistrz Miasta i Gminy w Górznie informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy w Górznie.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy przez Miasto i Gminę Górzno.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące:

- demontażu wyrobów zawierających azbest,

- zbierania wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych,

- transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji są po stronie właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2022r. proszone są o złożenie stosownego wniosku obiektu/zdemontowanych wyrobów azbestowych w nieprzekraczalnym terminie do 04 kwietnia 2022r.

Formularze wniosku są dostępne poniżej lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Górzno  przy ul. Rynek 1, 87-320 Górzno.

Wnioski złożone po ww. terminie oraz wnioski niekompletne (nie zawierające wszystkich wymaganych danych i załączników) nie będą rozpatrywane. 

Wszelkie informacje dot. naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy Miasta i Gminy Górzno w 2022r. można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Górzno przy ul. Rynek 1,  tel. 56 6448358.

wniosek, oświadczenia