Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Górzno zwołano zebranie mieszkańców Sołectwa Zaborowo w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Zaborowie.

Zebranie zostało zwołane w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa Sołectwa Zaborowo po rezygnacji dotychczasowego sołtysa Bogdana Krzemieniewskiego. Na zebranie przybyło 53 mieszkańców sołectwa. Zebranie prowadził Burmistrz Tomasz Kinicki. Rozpoczynając zebranie Burmistrz przywitał wszystkich przybyłych na zebranie mieszkańców Zaborowa oraz przedstawił cel zebrania. Następnie Burmistrz zarządził wybór 3-osobowej komisji skrutacyjnej. Skład komisji skrutacyjnej ukonstytuował się w następujący sposób: Andrzej Kulaszewski - przewodniczący, Barbara Hernet – sekretarz oraz Kinga Hoppe – członek. Przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił zebranym regulamin głosowania nad wyborem Sołtysa Zaborowa w wyborach uzupełniających. Następnie zebrani zgłaszali kandydatów na sołtysa. Zgłoszeni: Jerzy Kopistecki, Józef Karbowski oraz Andrzej Zadrożny nie wyrazili zgody na kandydowanie, jedynie Bolesław Wasielewski wyraził zgodę na kandydowanie na sołtysa. Przeprowadzone tajne głosowanie przyniosło następujące rozstrzygnięcie: w głosowaniu wzięło udział 53 mieszkańców Zaborowa z czego jeden głos był nieważny. Spośród oddanych 52 głosów ważnych kandydat otrzymał 49 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania w wyborach uzupełniających na sołtysa Zaborowa wybranym został Bolesław Wasielewski. Nowo wybrany sołtys podziękował za okazane zaufanie i zobowiązał się do sumiennego wykonywania zadań związanych z pracą na rzecz sołectwa. Kończąc zebranie Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Tomasz Kinicki pogratulował p. Wasielewskiemu wyboru na sołtysa oraz życzył owocnej współpracy zarówno z Burmistrzem jak i Radą dla dobra mieszkańców Zaborowa.