Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Informuję, że posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się IV  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie  między sesjami,
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
       
    1)   w sprawie budżetu na 2015 rok,
    2)   w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i
          Gminy Górzno na lata 2011-2023,
    3)   w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika jednostki         
          organizacyjnej miasta i gminy,
    4)   w sprawie powołania reprezentanta Miasta i Gminy Górzno w Radzie
          Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 
    5)   w sprawie strategii rozwoju Miasta i Gminy Górzno
    6)   zmieniająca uchwałę nr XL/223/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28
          kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
          dot. ZIT- Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powiatu brodnickiego.

8. Zgłaszanie interpelacji.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10.Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie
Jacek Ruciński