Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

Informuję, że  posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. (wtorek) o godz.13.00 w Zespole Szkół w Górznie.

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 13.00, w Zespole Szkół w Górznie, odbędzie się V  Sesja Rady Miejskiej.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie  między sesjami,
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

      1)  w sprawie zmiany  budżetu na 2015 rok,

      2) w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2011-2023,

      3)   w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

      4)  w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku policji w Górznie.

 8. Zgłaszanie interpelacji.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

-//- Jacek Ruciński