Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29  maja 2015 r. (piątek ) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się IX  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.


5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie  między sesjami,
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu na 2015 r. ,
2) w sprawie  określenia terminu wyborów uzupełniających zarządu mieszkańców miasta,
3) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie za rok 2014 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015,
4) w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej o nazwie  „ Zakład Usług Komunalnych w  
    Górznie”,
5)  w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie.

9. Zgłaszanie interpelacji.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11.Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu  27.05.2015 r. (środa) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.
                                                                                        
                                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                                   Miejskiej w Górznie
                                                                                                                              -//-
                                                                                                                      Jacek Ruciński