Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

sisms

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

UWAGA

Informujemy, że z dniem 1 września 2020r.  następuje zmiana wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, więcej informacji w zakładce "Gospodarka odpadami"

 


Informujemy, że do 21 września 2020r. należy wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć go do Urzędu Miasta i Gminy - więcej informacji w zakładce "Gospodarka odpadami"

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Wybór Sekretarza obrad.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   
6.Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
7.Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
8.Informacja o zawartych umowach za okres I półrocza 2016 r. na realizację zadań publicznych w 2016 r.
9.Rozpatrzenie projektów uchwał:
    1) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
    2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno.
10. Zgłaszanie interpelacji.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

 

                                  Przewodniczący Rady
Miejskiej w Górznie
-//-          
  Jacek Ruciński    

Informuję, że posiedzenie Komisji wspólnej odbędzie się w dniu 08.08.16r. (poniedziałek) o godz.11.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.