Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Kategoria

Zarządzenie Nr 265/2014 Burmistrza, z dnia 18.07.2014r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze  - inspektor do spraw budownictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm ) zarządza się, co następuje: 

§ 1
Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno – inspektor do spraw budownictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego.

§ 2
Postępowanie w sprawie naboru na  stanowisko urzędnicze wymienione w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

- Katarzyna Kaniewska – przewodniczący komisji
- Ewa Rogozińska – członek komisji
- Ewa Komosińska – członek komisji

§ 3
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno stanowi załącznik nr  1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy  Górzno stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno pok. nr 8 ,  w terminie  do dnia 1 sierpnia  2014 r. do godz. 15:30.  

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz
Robert Stańko

Dokumenty do pobrania:

1) Załącznik 1 do zarządzenia Nr 265/2014 Burmistrza z dnia 18.07.2014
2) Załącznik 2 do zarządzenia Nr 265/2014 Burmistrza z dnia 18.07.2014
3) Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
4) Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
5) Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
6) Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze