Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Kategoria

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 września 2014 r. (czwartek), o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XLV  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2014 r.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie  między sesjami,

- informacja z realizacji uchwał.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
b) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
c) uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2011-2023,
d) zmiany uchwały Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Zgłaszanie interpelacji.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Witold Świdziński