Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

wykrzyknik w czerwonym kwadracieW trosce o minimalizowanie źródeł zakażeń COVID-19, bezpieczeństwo interesantów i o zapewnieniu ciągłości pracy Urzędu do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Górznie podlega ograniczeniu polegającym na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów. Z pracownikami Urzędu można kontaktować się telefonicznie oraz mailowo bądź za pośrednictwem poczty albo platformy ePUAP z domu. Pełny wykaz danych kontaktowych do pracowników Urzędu dostępny jest na głównej stronie BIP oraz w zakładce Dane kontaktowe W sytuacji, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta i Gminy celem dokonania określonej czynności urzędowej, bądź pilna potrzeba –sprawy załatwiane będą po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ustaleniu terminu wizyty w Urzędzie.

Dla osób załatwiających sprawy dostępne jest TYLKO wejście od strony USC.

Ponadto interesanci wpuszczani będą do budynku Urzędu POJEDYNCZO po uprzednim użyciu dzwonka zamontowanego przy drzwiach.

Obsługa interesantów będzie realizowana z zachowaniem następujących zasad:
  • konieczności zakrywania nosa i ust, używania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (dozownik z płynem znajduje się przy drzwiach wejściowych);
  • należy pamiętać o zachowaniu 2 metrowej odległości pomiędzy osobami;
  • w 1 pomieszczeniu może przebywać tylko 1 interesant, obsługa będzie prowadzona pojedynczo.

Proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do aktualnej sytuacji sanitarnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

-//-

Tomasz Kinicki