Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

sisms

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

    Na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197 )uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz gdy w rodzinie tej występują takie problemy jak: bezrobocie pozostałych członków rodziny , niepełnosprawność ,ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , alkoholizm lub narkomania , także gdy rodzina jest niepełna – mogą liczyć na wsparcie materialne w formie stypendium szkolnego.
Na ten cel gmina otrzyma pieniądze w formie dotacji z budżetu państwa.

Ogłoszenie (pdf)

Wniosek  stypendium szkolne 2020r (pdf)