Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w okresie od 01.03.2015 roku do 30.09.2016 roku”.

 

Miasto i Gmina Górzno działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: ustawa Pzp) informuje, że w ww. postępowaniu na Wykonawcę została wybrana firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy to spółka powołana przez Samorząd Województwa, która wspiera mikro, małe i średnie firmy z kujawsko-pomorskiego w zakresie finansowania przedsięwzięć rozwojowych.

Pożyczki udzielane przez fundusz wykorzystywane są na cele obrotowe i inwestycyjne.
Udzielamy również niskooprocentowanych (0,5%) pożyczek dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Zapoznaj się z pozostałymi korzyściami:

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 10.00, w  Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie  odbędzie się Posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
-//-  Regina Lisińska

   Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.)

STAROSTA BRODNICKI

Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że w dniach od 02.02.2015 r. do 20.02.2015 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 (w dni robocze), w Starostwie Powiatowym w Brodnicy w Wydziale Geodezji, Kastratu i Gospodarki Nieruchomości przy ulicy Zamkowej 13A  w pokoju 307 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków części obszaru Powiatu Brodnickiego dla jednostek ewidencyjnych: Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Zbiczno, Bartniczka, Górzno, Świedziebnia, Osiek, woj. Kujawsko-pomorskie.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy organizuje w dniach 10.02.2015r. i 11.02.2015r. o godzinie 10-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie kurs chemizacyjny.