Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

W związku z przedłużającymi się pracami na Stacji Uzdatniania Wody przerwa w dostawie wody potrwa do godziny 16.

Zakład Usług Komunalnych w Górznie

W związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Górznie w dniu 09.08.2023 r. (środa) w godzinach 8.00.- 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZUK Górzno

Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym

Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Termin naboru

W terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc udzielana jest na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.).

Składanie wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Na stronie gov.pl ukazała się zaktualizowana usługa na rok 2023 do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Można już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września br.

Czynności do uruchomienia aplikacji o złożenie wniosku suszowego:

  1. Wejdź na stronę gov.pl
  2. Kliknij w zakładkę usługi dla rolnika (z lewej strony)
  3. Kliknij w pozycję uprawa roślin
  4. Po otwarciu strony kliknij w pozycję złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych
  5. Po otwarciu strony należy kliknąć pozycję zaloguj się do aplikacji (kolor niebieski) i rozpocząć logowanie

Komunikat Nr 14/2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark
(zaopatruje w wodę miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wlewsk-Wieś, Wlewsk-Osada, Słup, Cibórz-Osada, Cibórz-Wieś, Miłostajki, Nadleśnictwo Lidzbark, Zalesie, Podcibórz, Koty, Ostrowy-Wieś, Bełk Kolonia - gm. Lidzbark oraz Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk gm. Górzno, Traczyska gm. Górzno)

Na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w dniu 20 lipca 2023 r. z miejscowości Lidzbark oraz ze wszystkich miejscowości na terenach wiejskich zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Lidzbark wydana została ocena o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu, ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilościach pozwalających na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia po przegotowaniu.
Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Woda z wodociągu publicznego Lidzbark jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi i jest poddawana chlorowaniu.
Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat

Decyzja uchylająca

Decyzja warunkowa

ocena jakości wody

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Górznie złożył do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy  wniosek o powołanie komisji ds. szacowania szkód suszowych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny będzie nadal miał obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy tak jak to miało miejsce od 2020 r. za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Jeżeli jednak chciałby, aby oszacowania szkody dokonała również komisja, wówczas powinien dokonać zgłoszenia w terminie umożliwiającym szacowanie. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisje nie pozwoli na wygenerowanie protokołów. Powołana przez wojewodę komisja dokona oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o oszacowanie, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Otrzymaliśmy również informację, że planowane jest uruchomienie aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dla producentów rolnych w drugiej połowie lipca br.

Wzór wniosku do pobrania (.doc)

KOMUNIKAT Nr 12/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark, do czasu odwołania.
Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Klonowo, Wlewsk-Wieś, Wlewsk-Osada, Slup, Cibórz-Osada, Cibórz-Wieś, Miłostajki, Nadleśnictwo Lidzbark, Zalesie, Podcibórz, Koty, Ostrowy-Wieś, Belk Kolonia gm. Lidzbark oraz Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk gm. Górzno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie informuje, że w badaniu jakości wody z wodociągu publicznego Lidzbark stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
Ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie informuje:


1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. spłukiwania WC.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294). Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat (pdf)

Decyzja o braku przydatności wody

Ocena jakości wody