Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do składania ofert na "Modernizację istniejącej instalacji c.o. wraz z montażem komina zewnętrznego oraz wymianie kotła c.o. w budynku przy ul. Św. Floriana 12 w Górznie". Termin składania ofert upływa 15 września 2015 r. do godz. 9:00
Więcej informacji tutaj

Informujemy, że z dniem 02.09.2015 r. siedziba Zakładu Usług Komunalnych została przeniesiona na ul. Św. Floriana 12 (budynek po Energetyce).

W dniu: 07.09.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Pocztowa 16 w Górznie w godzinach od 10:00 do 12:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie 56/498-92-56 Ośrodek Zdrowia w Górznie .
Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 07.09.2015r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU,
Rejon Dystrybucji w Brodnicy
Informuje, że:
- w dniu 07.09.2015 w godzinach od 08:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Czarny Bryńsk 2,
- w dniu 07.09.2015 w godzinach od 08:00 do 10:00 oraz w godzinach od 14:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Czarny Bryńsk 1,

Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych.

                                                                           Rolnicy z terenu Miasta i Gminy Górzno

           Powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego komisja do spraw szacowania szkód spowodowanych długotrwałą suszą będzie dokonywała także szacunku strat na terenie Miasta i Gminy Górzno w uprawach ziemniaka, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych.
W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli  szkody wskutek suszy  w/w uprawach mogą składać wnioski o oszacowanie strat w terminie do 15.09.2015 r.
O zmianach umożliwiających składanie wniosków na inne uprawy będę informować odrębnymi ogłoszeniami.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
(-) Tomasz Kinicki

Górzno, dnia 24.08.2015 r.
      
                                                                   Informacja


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 września  2015 r. (wtorek) o godz. 11:00, w Gminnym Ośrodku Kultury

w Górznie odbędzie się Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

                                                                                                                                                 
                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji            
                                                                                                                            Budżetu i Finansów        
                                                                                                                                             -//-   
                                                                                                                                  Regina Lisińska                         
                                                                                                                      

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU, Rejon Dystrybucji w Brodnicy Informuje, że: - w dniu 18.08.2015 w godzinach od 09:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji: Górzno OCZYSZCZALNIA (ulice: Gajowa, Parkowa, Wędkarska, Świerczewskiego),