Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2022r. (środa) o godz. 13.00,
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej.

porządek obrad

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno (sala posiedzeń).

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz.11.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji

(-) Jerzy Moszczyński

Szanowni Państwo,


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników
UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn.

Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej
www.cdrkursy.pl.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie
rozwoju lokalnego.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz.9.00 w Zespole Szkół w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Przewodniczący Komisji

(-) Tomasz Truszczyński

Mamy dla Państwa kolejny konkurs. Liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywność. Nie jest trudny. Wystarczy „wujek” Google i „ciocia” Wikipedia. Specjalnie nie podajemy jego nazwy, ponieważ będzie on wynikał bezpośrednio z odpowiedzi na II pytanie. Składa się on z dwóch pytań. Każdy uczestnik, który prawidłowo odpowie na I pytanie otrzyma nagrodę. Nagrodą jest najnowsze wydawnictwo Miasta i Gminy Górzno i jest związane z konkursem. W przypadku prawidłowej odpowiedz również i na II pytanie wygrana ulega podwojeniu. To zaczynamy.

Szanowni Państwo,
Z uwagi na wycofanie się organizatora sportowej części I Memoriału Stanisławy Walasiewiczówny-Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Żukowie, planowanego na dzień 26-27 sierpnia 2022r., Memoriał w ww datach nie odbędzie się. Trwają prace z nowym organizatorem nad ustaleniem nowego terminu wydarzenia. Wspólnie dążymy do tego by Memoriał udało się zorganizować jesienią 2022roku.
Z poważaniem,
Mikołaj Pietruszka 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz.13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji

(-) Regina Lisińska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. (środa) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji

(-) Janina Majkowska

W Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie od 31 lipca do 13 sierpnia odbywają się warsztaty artystyczne w ramach „Lata w teatrze”. Przez dwa tygodnie dzieci i młodzież spotykają się i wspólnie przygotowują widowisko dla mieszkańców i gości. Nasz tegoroczny projekt jest międzynarodowy i biorą w nim udział uczestnicy z Ukrainy.

Pracujemy w pięciu warsztatach: teatralnym, plastycznym, reporterskim, capoeiry oraz odkrywców siebie i okolicy, zwanym mikrokosmosem miejsca. Najważniejsze jednak jest to, że bawimy się wspólnie, poznajemy okolicę, tworzymy beztrosko i korzystamy z lata!

 

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dnia: 25-07-2022 r.

w godz.: od 08:30 do 14:00

dla odbiorców zasilanych z linii: Górzno 3 obw 100

zamieszkałych w: Górzno - Kościelna 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16; Kościelna [ul.] 5; Leśna 23; Okrężna 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Rynek 7, 8, 9, 10, 11B, 12, 13, 14, 14A; Rynek [ul.] 14; Wędkarska [ul.]; dz.168; BOŻOGROBCÓW 1; GAJOWA; KOŚCIUSZKI 16; WĘDKARSKA 4, 6

Ogłoszenie (pdf)

 

Dnia: 26-07-2022 r.

w godz.: od 08:30 do 14:00

dla odbiorców zasilanych z linii: FIAŁKI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Górzno Młyn.

Ogłoszenie (pdf)

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA SPOWODOWANE KONIECZNOŚCIĄ WYKONANIA PRAC EKSPLOATACYJNYCH PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zamysłem prezentacji prywatnego zbioru Pana Tomasza Kinickiego  było pokazanie bogactwa dziedzictwa przodków w postaci oryginalnych widokówek lub innych materiałów związanych z Górznem i jego okolicą. Takiej ilości widokówek z omawianego czasu inne miejscowości, nawet większe nie mają. Zakres główny obejmował lata 1899-1939. Nie pokazaliśmy pocztówek z   II wojny światowej, bo właściciel nie ma takich w kolekcji. Nie poszliśmy z prezentacją dalej (Polska Ludowa, PRL, III RP), ponieważ są one wszystkim dobrze znane i dostępne, choćby w wirtualnej przestrzeni. Zebranie takiego zbioru trwało wiele lat. Nie łatwo było zdobyć prezentowane walory. Średnio w roku przybywają do kolekcji 2 widokówki. Niektóre z nich to prawdziwe rarytasy. Im widokówka starsza i w dobrym stanie, tym trudniejsza do zdobycia oraz ma wyższą cenę. Pokaz rozpoczęliśmy 18 stycznia 2022 roku w 102. rocznicę powrotu Górzna do Macierzy czyli Ojczyzny. Zbiór prezentowaliśmy równolegle na profilu Facebook-a Urzędu Miasta i Gminy i oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Górzno.

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy uprzejmie przypomina, że kontynuuje realizację projektu „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (V) ” w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brodnickim. Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako bezrobotne, w szczególności: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne, które pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy; osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).
Jednym z założeń ww. projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego, byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
Aktualnie w ramach projektu nadal oferowane są następujące rodzaje wsparcia: usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy; staż umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy; szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.