Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Mamy dla Państwa kolejny konkurs. Liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywność. Nie jest trudny. Wystarczy „wujek” Google i „ciocia” Wikipedia. Specjalnie nie podajemy jego nazwy, ponieważ będzie on wynikał bezpośrednio z odpowiedzi na II pytanie. Składa się on z dwóch pytań. Każdy uczestnik, który prawidłowo odpowie na I pytanie otrzyma nagrodę. Nagrodą jest najnowsze wydawnictwo Miasta i Gminy Górzno i jest związane z konkursem. W przypadku prawidłowej odpowiedz również i na II pytanie wygrana ulega podwojeniu. To zaczynamy.

Szanowni Państwo,
Z uwagi na wycofanie się organizatora sportowej części I Memoriału Stanisławy Walasiewiczówny-Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Żukowie, planowanego na dzień 26-27 sierpnia 2022r., Memoriał w ww datach nie odbędzie się. Trwają prace z nowym organizatorem nad ustaleniem nowego terminu wydarzenia. Wspólnie dążymy do tego by Memoriał udało się zorganizować jesienią 2022roku.
Z poważaniem,
Mikołaj Pietruszka 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz.13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji

(-) Regina Lisińska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. (środa) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji

(-) Janina Majkowska

W Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie od 31 lipca do 13 sierpnia odbywają się warsztaty artystyczne w ramach „Lata w teatrze”. Przez dwa tygodnie dzieci i młodzież spotykają się i wspólnie przygotowują widowisko dla mieszkańców i gości. Nasz tegoroczny projekt jest międzynarodowy i biorą w nim udział uczestnicy z Ukrainy.

Pracujemy w pięciu warsztatach: teatralnym, plastycznym, reporterskim, capoeiry oraz odkrywców siebie i okolicy, zwanym mikrokosmosem miejsca. Najważniejsze jednak jest to, że bawimy się wspólnie, poznajemy okolicę, tworzymy beztrosko i korzystamy z lata!

 

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dnia: 25-07-2022 r.

w godz.: od 08:30 do 14:00

dla odbiorców zasilanych z linii: Górzno 3 obw 100

zamieszkałych w: Górzno - Kościelna 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16; Kościelna [ul.] 5; Leśna 23; Okrężna 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Rynek 7, 8, 9, 10, 11B, 12, 13, 14, 14A; Rynek [ul.] 14; Wędkarska [ul.]; dz.168; BOŻOGROBCÓW 1; GAJOWA; KOŚCIUSZKI 16; WĘDKARSKA 4, 6

Ogłoszenie (pdf)

 

Dnia: 26-07-2022 r.

w godz.: od 08:30 do 14:00

dla odbiorców zasilanych z linii: FIAŁKI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Górzno Młyn.

Ogłoszenie (pdf)

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA SPOWODOWANE KONIECZNOŚCIĄ WYKONANIA PRAC EKSPLOATACYJNYCH PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy uprzejmie przypomina, że kontynuuje realizację projektu „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (V) ” w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brodnickim. Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako bezrobotne, w szczególności: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne, które pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy; osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).
Jednym z założeń ww. projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego, byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
Aktualnie w ramach projektu nadal oferowane są następujące rodzaje wsparcia: usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy; staż umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy; szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w okresie letnim. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych. Jeszcze raz bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

podlewanie.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy przypomina, że kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego uczestnikami mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Brodnicy jako osoby bezrobotne.

Na chwilę obecną w ramach ww. projektu oferowane są usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, staż umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy, oraz bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy osobom, które przeszły etap aktywizacji społecznej

Dnia 8 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 19:00 odbędzie się w świetlicy w Zaborowie zebranie mieszkańców sołectwa Zaborowo.

Celem zebrania będzie dokonanie wyborów uzupełniających Sołtysa Zaborowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno.