Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w okresie letnim. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych. Jeszcze raz bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

podlewanie.jpg

Dnia 8 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 19:00 odbędzie się w świetlicy w Zaborowie zebranie mieszkańców sołectwa Zaborowo.

Celem zebrania będzie dokonanie wyborów uzupełniających Sołtysa Zaborowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno.

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy przypomina, że kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego uczestnikami mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Brodnicy jako osoby bezrobotne.

Na chwilę obecną w ramach ww. projektu oferowane są usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, staż umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy, oraz bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy osobom, które przeszły etap aktywizacji społecznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2022r. (środa) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej.

porządek obrad

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno (sala posiedzeń).

 

uwaga.png

U W A G A !

W dniach 27 – 29. 06. 2022 r.

wyjazd oraz wjazd z ul.Gdynia na ul.3-go Maja będzie odbywał się tylko z ul.Cmentarnej,

ul.Gajowa od ul.3-go Maja do skrzyżowania z ul. Parkowa będzie wyłączona z ruchu drogowego.

 

plakat wjanki w Górznie 25.06.2022 Rynek w Górznie godz. 15.00-20.00

 

Uwaga zmiany w organizacji ruchu!

W związku z organizacją imprezy wJANki w Górznie od godz.14.00 do 20.50 obowiązują następujące zmiany:

- przestrzeń rynku będzie zamknięta dla ruchu kołowego

- na ulicy 11 listopada, będzie obowiązywał, obustronny zakaz zatrzymywania się

- ulica Targowa będzie wyłączona z ruchu

- prosimy o nie parkowanie samochodów na całej długości ulicy Rynek

 

Podsumowanie koncertu laureatów Festiwalu Pieśni Maryjnych 2022 pt.: "Śpiewamy Maryi Pannie Matce Kościoła".

Poniżej link do zdjęć z wydarzenia:
https://drive.google.com/folderview?id=1bysa9G-b_TTagDcNZx2r5tGk4dPSd5H6


Autorem zdjęć jest p. Mateusz Magalski.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w wigilię święta Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Górznie odbył się koncert galowy laureatów Festiwalu Pieśni Maryjnych 2022. Festiwal ma już wieloletnią tradycję. W tym roku hasłem koncertu było: „Śpiewamy dla Maryi Panny Matki Kościoła”. Wydarzenie zorganizowała Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie wraz z parafią pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Górznie. Patronat honorowy sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Górzno, p. Tomasz Kinicki. W Festiwalu wzięło udział 49 podmiotów (soliści i zespoły), reprezentujących kategorie wiekowe od lat 3 do 60+, pochodzących także spoza diecezji toruńskiej, a nawet spoza Polski, bowiem wybrzmiało także schubertowskie „Ave Maria” w języku ukraińskim, co jest w obecnym czasie bardzo wymowne. W czasie uroczystości nie zabrakło wspólnej modlitwy i śpiewu wszystkich zgromadzonych ku czci Matki Bożej.

            Występy oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Roman Grucza i prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska (oboje związani z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) oraz Katarzyna Chęsy-Zajic (mezzosopran) z Częstochowy. Zgodnie stwierdzono, że uczestnicy zaprezentowali się na wysokim poziomie. W poszczególnych kategoriach przyznano Pasma Srebrne (19), Pasma Złote (21), a Grand Prix zdobyli: schola „Aniołki” (Jastrzębie), zespół „Gama” (Brodnica), Jagoda Prokop (Kurzętnik), Nadia Rogowska (Kurzętnik), Aleksandra Kwiatkowska (Kurzętnik), Kacper Groszewski (Marzęcice), Bianka Kusińska (Marzęcice), Patrycja Kilanowska (Lidzbark), Nadia Anokhina (Charków, obecnie Brodnica). Wykonawcom nagrody wręczali: wspomniany p. Burmistrz, ks. proboszcz Stefan Maliszewski i p. dyrektor SP Bożena Zaborna. Sponsorami i ofiarodawcami byli m.in.: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Górzno, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Hotel Dworek Wapionka, Cukiernia Lenkiewicz Toruń, Teodoryk Wioska Mydlarska Fiałki, Liceum Ogólnokształcące SPSK w Górznie, Unifreeze Miesiączkowo.

            Tego dnia dopisała zarówno pogoda, jak i szerokie grono słuchaczy. Poczęstunek dla gości, przygotowany został w budynku LO w Górznie. Wyśmienite wypieki zapewniła Cukiernia Mi-Go Rupińscy z Górzna.

            Z całego serca dziękujemy wszystkim członkom jury, wykonawcom, sponsorom, ofiarodawcom i tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej edycji Festiwalu.

Zapraszamy za rok!

Organizatorzy Festiwalu Pieśni Maryjnych w Górznie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz.13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji

(-) Janina Majkowska

Krajowe przepisy zobowiązują wszystkich właścicieli istniejących budynków do złożenia w terminie do końca czerwca 2022 roku deklaracji dotyczącej używanego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy lub za pośrednictwem Internetu. Warto się pospieszyć, bo za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary grzywny. Tymczasem poziom wypełnienia bazy CEEB przez właścicieli budynków z terenu naszej gminy wynosi 57% punktów adresowych.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.