Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza konkurs na nazwę Klubu Malucha w Górznie

Celem konkursu jest wyłonienie nazwy, będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Klubu Malucha w Górznie.

Ogłoszenie

Regulamin

 

Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe kontynuuje prace nad Słownikiem biograficznym artystów, twórców rzemiosła i ludzi pióra Ziemi Dobrzyńskiej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przygotowanie (choćby w zarysie) biogramów (wraz z załącznikami) według schematu podanego pod linkiem:
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  14 marca 2023 r. (wtorek) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji

(-) Regina Lisińska

Burmistrz Miasta i Gminy w Górznie informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy w Górznie.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy przez Miasto i Gminę Górzno.

Ogłoszenie

Wniosek, oświadczenia

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2023r. (czwartek) o godz.13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Komisji                                                  Przewodniczący Komisji                             

  (-) Janina Majkowska                                                       (-) Tomasz Truszczyński

 

W ramach porozumienia skupiającego Partnerów, tj. gmin leżących na obszarze Powiatu Brodnickiego, powstaje Strategia rozwoju OPPT Brodnicy, mająca określać kluczowe działania do podjęcia na obszarze całego powiatu brodnickiego w najbliższych latach.

Na tym etapie chcemy poznać wasze POMYSŁY, które staną się inspiracją do wypracowania gotowych projektów strategicznych, mających najlepiej oddziaływać na cały obszar i mogących przynieść najlepsze skutki.

Co ważne, wasze propozycje będą musiały wpisywać się w określone cele strategiczne oraz realizować zadania istotne z punktu widzenia całego Partnerstwa.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie tej ankiety zajmie około 5 min. Ankieta jest aktywna do 05.03.2023 r.

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/ygHch1MLND7eHib4A

Od marca zwiększa się próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie wynosił 2157,80 zł brutto.

W województwie kujawsko-pomorskim, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z ZUS-u pobiera niemal 26,2 tys. osób. Od marca może być więcej uprawnionych do tego świadczenia, ponieważ wraz z tegoroczną waloryzacją zmienia się kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca będzie wynosić 2157,80 zł brutto, czyli o ponad 261 zł więcej niż dotychczas- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające 500 plus dla osób niesamodzielnychmuszą od nowa ubiegać się o to świadczenie. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy

zaprasza na szkolenie dotyczące
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH, WARUNKOWOŚCI I EKOSCHEMATÓW

Szkolenie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne:

 1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – płatności bezpośrednie, warunkowość”
 • Wykaz norm i wymogów w zakresie warunkowości
 • Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte wsparciem, kryteria dostępowe, szacunkowa wysokość wsparcia
 1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – ekoschematy”
 • Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk
 • Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

Terminarz szkoleń stacjonarnych:

 • 07.03.2023r., godzina 12:30  - GOK Górzno
 • 07.03.2023r., godzina 09:00 - Urząd Gminy Bartniczka
 • 08.03.2023r., godzina 09:30 - Świetlica Wiejska Wielki Głęboczek
 • 08.03.2023r., godzina 09:00 - GOK Bobrowo
 • 09.03.2023r., godzina 09:30 - Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie
 • 10.03.2023r., godzina 12:30 - Urząd Gminy w Świedziebni
 • 10.03.2023r., godzina 09:00 - Centrum Kultury i Sportu Osiek

 

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalny dyżur telefoniczny, którego tematem będzie waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.

 Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 27 lutego, dzwoniąc w godz. 10-12.00 pod nr tel. 54 230 72 03- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

W trakcie dyżuru eksperta będzie można zapytać m.in. kto może liczyć od marca na podwyżki i jakie,o nowe wysokości dodatków do emerytury lub renty, czy nowy próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.