Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

W związku z kolejnym etapem  opracowywania „Strategii Terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy”, serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze sporządzonym raportem diagnostycznym i jego syntezą. Te dokumenty obrazują potencjał społeczno-ekonomiczny wszystkich samorządów obszaru powiatu brodnickiego, z zachowaniem uwarunkowań środowiskowo-infrastrukturalnych oraz identyfikuje główne kierunki rozwojowe, będące podstawą jego konkurencyjności.

Raport diagnostyczny jest dokumentem identyfikującym kluczowe bariery hamujące rozwój społeczno-gospodarczy OPPT. Jednocześnie otwierającym pracę nad strategią określającą możliwe kierunki rozwojowe, poprawę jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności samorządów.

Przeprowadzona diagnoza ma na celu odpowiednio przygotować samorządy do opracowania strategii rozwoju OPPT i wsparcia dedykowanym instrumentem (IIT) na najbliższy okres – na lata 2021-2027.

OPPT Brodnicy Raport diagnostyczny

OPPT raport diagnostyczny SYNTEZA

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników

Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

  • stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora,
  • pomocy prawnej,
  • możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,
  • możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),
  • konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
  • szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji.

Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji

(-) Tomasz Stawicki

 

Dnia 16 lutego 2023 r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Szynkówku

odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Szynkówko.

Tematem zebrania będą wybory uzupełniające Rady Sołeckiej

oraz sprawy bieżące.

                                            Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

klauzula informacyjna

 Ogłoszony Zarządzeniem Nr 352/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 lutego 2023 r. konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie nie zostanie przeprowadzony ze względu na brak złożonych kandydatur. 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz.11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Komisji

(-) Regina Lisińska

Prowadzona przez ZUS szeroka akcja informacyjna skierowana do płatników składek, którzy nie posiadają jeszcze profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, przyniosła rezultaty. Pozostało już tylko 4,4 tys. płatników składek z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy muszą aktywować konto na PUE ZUS. Dane do logowania mogą uzyskać także w najbliższą sobotę,
28 stycznia.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2023r. (piątek) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej.

porządek obrad

 

Urząd Miasta i Gminy w Górznie posiada do sprzedaży 26 m3 drewna opałowego z gatunku lipa drobnolistna. Drzewo znajduje się przy ulicy Leśnej. Chętni do zakupu drewna proszeni są o kontakt do końca tygodnia (27.01) pod numerem telefonu 56 6448350 z propozycją ceny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż od 1 lutego zacznie przyjmować
wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, trwający od  czerwca 2023 r. do maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje, na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Beneficjenci 500 plus, którym ZUS aktualnie wypłaca świadczenie, powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres. ZUS rozpocznie przyjmowanie dokumentów od 1 lutego. Jeśli wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o świadczenie można przesyłać do ZUS za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł także złożyć wniosek przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli bank uruchomił taką usługę.

Tylko w 2022 roku ZUS przyznał świadczenie wychowawcze na niemal 8 mln dzieci i przekazał łączną kwotę rodzicom i opiekunom w wysokości 24 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono łącznie ponad 1,1 mld zł na 401,6 tys. dzieci.

500+ dla obcokrajowców

O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce,
pod warunkiem że mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy.
Do wniosku o 500 plus muszą dołączyć dokumenty, które to potwierdzą np. kartę pobytu
z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie 500 plus przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek o świadczenie powinni przekazać na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U.