Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy przypomina, że kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego uczestnikami mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Brodnicy jako osoby bezrobotne.

Na chwilę obecną w ramach ww. projektu oferowane są usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, staż umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy, oraz bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy osobom, które przeszły etap aktywizacji społecznej