Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2022r. (piątek) o godz. 13.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
 7. Informacja przewodniczących komisji o pracach w komisji.
 8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Górzno za rok szkolny 2021/2022.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2022 – 2031,
 • w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.,
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2023 rok,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok,
 • w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 1. Zgłaszanie interpelacji.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 23 listopada 2022r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno (sala posiedzeń).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

  (-) Jacek Ruciński