Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

sisms

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Dnia 27.03.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zawarł porozumienie o współpracy z Fundacją Stabilo z Torunia, Fundacją Court Watch Polska oraz Fundacją Arkadia, w sprawie realizacji projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Celem projektu było zwiększenie zdolności jednostek administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim.
Przedmiotem monitoringu był Urząd Miasta i Gminy w Górznie oraz podległe mu jednostki organizacyjne (Zespół Szkół, Hala Sportowa, Gminna Bibliotek Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Głównym celem przeprowadzenia monitoringu Instytucji Monitorowanej było zwiększenie zdolności Urzędu Miasta i Gminy w Górznie do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikacje ich wykorzystania.
Efektem końcowym projektu było powstanie raportu z monitoringu dostępności w/w instytucji dla osób z niepełnosprawnością
15 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno nastąpiło przyjęcie i podpisanie przedmiotowego raportu.
Raport znajduje się na stronie internetowej Miasta i Gminy Górzno www.gorzno.pl w zakładce Miasto i Gmina.

 

IMG 0015

 

plakat stabilo