Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

sisms

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

   W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa na terenie Sołectwa Czarny Bryńsk o długości 9 200,25 m wraz z 23 przyłączami wodociągowymi. Długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 8171,94 m.

Przedmiotowe zadanie było realizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Planowana wartość dofinansowania to kwota 358 125 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła 644 484,21.

Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała pożyczkę w wysokości 270 000 zł z WFOŚIGW w Toruniu.