Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

sisms

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Wraz z rozwojem technologii coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie Internetu do świadczenia różnego rodzaju usług. Proces ten dotyczy również administracji samorządowej i rządowej. Głównym celem wdrażanych rozwiązań informatycznych jest umożliwienie mieszkańcom załatwienia spraw urzędowych bez konieczności fizycznej wizyty w danym urzędzie. Docelowo zainteresowana osoba ma mieć możliwość wypełnienia stosownego wniosku dostępnego w serwisie internetowym, podpisania go profilem zaufanym, a po załatwieniu sprawy otrzymania decyzji w formie dokumentu elektronicznego. Osiągnięciu tej wizji ma służyć projekt „Urzędy onlline”, który od października 2016 roku jest realizowany w dziewięciu gminach województwa kujawsko-pomorskiego. W skład partnerstwa wchodzą gminy Brodnica, Brzozie, Górzno, Grudziądz, Lisewo, Łasin, Ryńsk, Zbiczno oraz Płużnica, która jest liderem tego zadania.

 

Cel główny projektu to wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność pracy i zarządzania usługami dziedzinowymi, istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami, w szczególności lokalami użytkowymi.

Główne działania:

  • zakupy i wdrożenia systemów informatycznych i systemów dziedzinowych usprawniających pracę urzędniczą oraz nadzór zarządczy w jednostkach samorządu terytorialnego w oparciu o zdefiniowane przez Gminy potrzeby,
  • wdrożenie rozwiązań poprawiających satysfakcję klientów ze świadczonych usług,
  • szkolenia dla pracowników urzędów w zakresie wdrażanych systemów, stosowania narządzi informatycznych, obsługi klientów, zarządzania satysfakcją oraz zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości.

Planowane rezultaty:

  • wsparcie dla gmin w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorców,
  • wdrożenie przez gminy rozwiązań usprawniających pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami,
  • bardziej kompetentni pracownicy posiadający wiedzę i umiejętności stosowania rozwiązań informatycznych,
  • poprawa zdolności zarządczych w gminach, dostępu do informacji  oraz obsługi przedsiębiorców i inwestorów.

Projekt „Urzędy onlline” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1 794 000,00 zł, kwota dotacji wynosi 1 511 983,20 zł. Realizacja projektu zakończy się w marcu 2018 roku.