Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

sisms

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Miasto i Gmina Górzno zgodnie z umową dotacji Nr WBZK.I.6355.2.1.2017.SM z dnia 8 czerwca 2017 r. zrealizowała zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2 -  przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej”.
Zadanie zostało dofinansowane z dotacji -  środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 113 160 zł (co stanowi 80% wartości zadania). Całkowita wartość zadania wyniosła 141 450 zł. Dotacja została uruchomiona przez Ministra Finansów na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.