Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

sisms

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Facebook

Służby weterynaryjne stwierdziły wystąpienie ptasiej grypy w województwie kujawsko-pomorskim. W powiecie grudziądzkim została zlikwidowana hodowla 11 tys. indyków. Ognisko ptasiej grypy wystąpiło w gminie Świecie nad Osą. W obszarze zagrożonym znalazło się Jabłonowo Pomorskie.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz powołał w tej sprawie sztab kryzysowy w Urzędzie Wojewódzkim. W piątek, 8 stycznia wojewoda podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym teren około 3 km wokół miejsca stwierdzenia choroby, określono jako zapowietrzony. Obszar w pobliżu około 10 km został uznany jako zagrożony ptasią grypą. Teren ten obejmuje on część powiatów grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego. W Jabłonowie Pomorskim wprowadzono zakaz handlu drobiem i jajami na targowiskach.

Za obszar zagrożony zjadliwą ptasią grypą uznano część terenu miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego, w skład którego wchodzą miejscowości: Adamowo, Budziszewo, Buk Pomorski, Jabłonowo - Zamek, Szczepanki oraz miasto Jabłonowo Pomorskie.

Nakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym grypą ptaków to m.in.:

  • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach, aby uniemożliwić im kontakt z innymi ptakami
  • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków
  • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych
  • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego, wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące


Zakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym to m.in.:

  • przemieszczania drobiu
  • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody powiatowego lekarza weterynarii (tylko na zapowietrzonym)
  • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę
  • organizowania polowań na ptaki łowne, organizowania targów i wystaw z udziałem drobiu lub innych ptaków (obszar zagrożony)


Obowiązują co najmniej 21 dni od dnia zakończenia czyszczenia i odkażania ogniska na obszarze zapowietrzonym, co najmniej 30 dni na obszarze zagrożonym.