Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

od lewej logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny niebieski romb, a na nim trzy gwiazdy w kolorze żółtym, białym i czerwony obok biało czerwona Flaga Rzeczpospolitej Polski obok niej herb województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiający Orła w połowie w kolorze czerwonym, a w drugiej połowie czarny na białym tle obok niego flaga Unii Europejskiej niebieska z 12 żółtymi gwiazdami ustawionymi w kształt koła. z dopiskiem Europejki Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

BENEFICJENT

Miasto i Gmina Górzno.

CEL PROJEKTU

Wsparcie dzieci i młodzieży oraz wzrost umiejętność mieszkańców z obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych.

CZAS REALIZACJI

0d 04.05.2022 do 31.08.2022

DLA KOGO?

Dla 8 mieszkańców w wieku od 6/7 lat do 18 roku życia z obszaru Zaborowa.

Wszystkie osoby musza posiadać statut osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Górzno.

PLANOWANE DZIAŁANIA

- zatrudnienie animatora/opiekuna, który będzie prowadził zajęcia edukacyjne, sportowe, rozgrywki w gry planszowe, wspólne oglądanie filmów i inne spotkania lokalnej społeczności

- wyjazdy edukacyjne/integracyjne

- warsztaty rękodzielnicze różnego rodzaju

MIEJSCE REALIAZCJI

Świetlica wiejska w Zaborowie.

 Wartość projektu 26 000,00 zł w tym dofinansowanie 24 700,00 zł.

Rekrutacja

Plakat informacyjny

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem