Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki
GÓRZNO WITA KOLORAMI
Górzno to miasto naturalne, żyjące w symbiozie ze środowiskiem.
POLSKA STOLICA GEOCACHINGU
Ostatnio bardzo popularną atrakcją turystycznyą Górzna i okolic jest geocaching - ogólnoświatowa zabawa “poszukiwania skarbów”.
RAJ DLA AKTYWNYCH
Różnorodna i bardzo rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych.
DĄB RZECZYPOSPOLITEJ
Jeden z wielu, z pewnością najważniejszy, pomnik przyrody w Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Facebook

 

                      ue                                                                                                       

 

ryby

 

  Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"            

 

„Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie”

   Zadanie zrealizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Tytułowy projekt  został  zrealizowany  na miejscu przeznaczonym do kąpieli w Górznie na działkach numer 41 i 184/2 obręb Górzno Miasto 2.
Całkowity koszt tytułowego zadania wyniósł 691 339,69 zł netto, 850 347,82 zł brutto
Miasto i Gmina Górzno w ramach zadania zmodernizowało istniejące miejsce do kąpieli poprzez wybudowanie następujących obiektów:

1.  Pomost kajakarzy;
Pomost dla kajakarzy wybudowano w miejscu wyburzonego pomostu o konstrukcji drewnianej. Ma on prostokątny kształt, z trzech stron posiada obniżony pomost służący ułatwieniu korzystania z kajaków. Powierzchnia tego pomostu wynosi około 134 m2
Pomost kajakarzy -  koszt realizacji 72 226,95 zł netto;

2.Pomost kajakarzy/ stojaki dla kajaków
Integralną częścią pomostu kajakarzy w centralnej jego część są stojaki gdzie znajduje się miejsce dla 24 kajaków. Konstrukcja ta składa się z trzech stojaków, z których każdy ma miejsce dla ośmiu kajaków, połączonych wspólnym zadaszeniem.
Pomost kajakarzy/ stojaki dla kajaków- koszt realizacji 31 566,44 zł netto

3.Pomost rekreacyjny
Pomost rekreacyjny jest najdalej w jezioro wysuniętym elementem całego założenia. Pomost rekreacyjny powiększa przestrzeń wypoczynkową niezbyt rozległej plaży umożliwiając plażowiczom  korzystanie z kąpieli słonecznych. W części wschodniej przeznaczona jest dla wędkarzy. Powierzchnia tego pomostu wynosi około 600 m2
W pomoście rekreacyjnym zrezygnowaliśmy z budowy zadaszenia natomiast w ramach robót zamiennych przedłużono pale, zamontowano  krzyżulce w celu wzmocnienia konstrukcji, wykonano mostek łukowy, wykonano i zaimpregnowano balustrady
Pomost rekreacyjny koszt realizacji 440 776,81 zł netto

4. Wieża skoków
Na istniejącym pomoście w jego centralnej, najbardziej wysuniętej w jezioro części umieszczona będzie drewniana wieża skoków. Wieża składa się z trzech poziomów z których można wykonywać skoki; +1,36 m, +2,72 m, +4,08 m powyżej poziomu pomostu. Wieża posadowiona jest na słupach opierających się o stalową konstrukcję istniejącego pomostu, na których oparte są schody jak i pozostała konstrukcja drewniana wieży. Głębokość wody w miejscu usytuowania wieży wynosi od 5 do 7 m. Wieża zajmuje powierzchnię około 13 m2
Przy wieży skoków w celu wzmocnienia stateczności konstrukcji w ramach robót zamiennych zamontowano ściągi stalowe na istniejących palach z rur stalowych.   
Wieża skoków koszt realizacji 30 215,09 zł netto

5. Pomost główny,

6. Pomost główny /ścianka wspinaczkowa
Kolejnym elementem rozbudowy była budowa dodatkowych pomostów przy istniejącym pomoście głównym. Od strony zachodniej został wybudowany pomost okalający boisko do siatkówki, wraz z obniżoną półką przeznaczoną dla wędkarzy oraz służącą cumowaniu łodzi od strony jeziora. Od strony północnej wybudowany został pomost łączący już istniejący z nową platformą wypoczynkową. Konstrukcja obu nowych pomostów oparta jest na palach, na których oparte są poprzecznice z belek drewnianych. Do poprzecznic przytwierdzone są podłużnice drewniane, do których przymocowane jest podłoże pomostu, które stanowią deski o grubości około 4 cm. W zachodniej części pomostu rozmieszczono ściankę wspinaczkową stanowiącą przyrząd do uprawiania czynnego wypoczynku. Ścianka wyposażona jest w uchwyty wspinaczkowe, dzięki którym, można przedostać się z jednego np. zachodniego krańca ścianki na wschodni jej kraniec. Upadek ze ścianki skutkuje jedynie niezaplanowaną kąpielą.
Kolejnym przyrządem mającym służyć aktywnemu wypoczynkowi jest przejście linowe – tradycyjny element parków linowych. Osoba korzystająca z takiego przejścia musi wykazać się zwinnością tak, aby bez wpadania do wody przedostać się z jednej części pomostu na drugą idąc po linie stalowej i trzymając się dwóch lin stalowych zawieszonych na wys. ramion.
W ramach prac zamiennych dokonano wypoziomowania pomostu
Pomost główny  powierzchnia około 300 m2 koszt realizacji 69 624,41zł netto
Pomost główny /ścianka wspinaczkowa    koszt realizacji 41568,47zł netto

7. Podwyższenie dla ratownika
Podwyższenie dla ratownika podobnie jak wieża skoków również znajduje się centralnej, najbardziej wysuniętej w jezioro części istniejącego pomostu sąsiadując z poprzecznym pomostem. Służy ratownikom dla lepszego oglądu kąpieliska. Platforma obserwacyjna znajduje się na wysokości około 1,25 m nad poziomem pomostu. Drewniana konstrukcja podwyższenia opiera się na słupach, wykonanych z tego samego materiału. Podwyższenie zajmuje powierzchnię około 3 m2   
W ramach prac zamiennych w celu wzmocnienia konstrukcji zamontowano elementy stalowe
Podwyższenie dla ratownika koszt realizacji 5361,52zł netto
Planowana wartość dofinansowania to kwota 420 000  zł
Całkowita wartość zadania wyniosła 881 408,70 zł brutto