Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U 2019 .poz.2010 ze zm.)właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art.3 ust.3 ww. ustawy Gminy zobowiązane są prowadzić, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Wpisy do ewidencji dokonywane są m.in. na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Miasta i Gminy Górzno o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 21 września 2020 r.

Informuję, że na terenie Miasta i Gminy Górzno w dniach od 3 do 8 sierpnia 2020 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, które należy przywieść we własnym zakresie do wyznaczonego punktu na terenie sołectwa/ miasta. Na miejscu znajdować będzie się kontener, do którego można oddać takie przedmioty, jak: krzesła, szafy, wersalki, dywany, pufy, gumolity, zużyty sprzęt RTV i AGD, opony samochodowe itp.

Osoby, które nie mają możliwości dowiezienia odpadów wielkogabarytowych do miejsca zbiórki w wyznaczonym dniu mogą zgłosić chęć odbioru tych odpadów z terenu ich posesji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 29 lipca 2020 r.

- telefonicznie: 56/6448350                lub

- Mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      lub

- osobiście: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie, pokój nr 7

Zgłoszenia po tym terminie nie będą realizowane.

UWAGA!!! Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się gruzu budowlanego, styropianu, eternitu, papy oraz dużych opon przemysłowych (od maszyn rolniczych, traktorów, busów i tp).

 Miejsca wyznaczone do zbiórki

Sołectwo

Lokalizacja

Data

od godz.

do godz.

Czarny Bryńsk

przy siedzibie GLPK

3 sierpień 

8:00

10:30

Fiałki

przy remizie/świetlicy

3 sierpień

11:00

14:00

Gołkowo

u sołtysa

4 sierpień

 8:00

10:30

Szczutowo

przy remizie/świetlicy

4 sierpień

11:00

14:00

Zaborowo

u sołtysa

5 sierpień

8:00

14:00

Miesiączkowo 

przy RSP (obok boiska)

6 sierpień

8:00

10:00

Miesiączkowo 

przy remizie/świetlicy

6 sierpień

10:30

14:00

Szynkówko

przy remizie/świetlicy

7 sierpień

10:00

14:00

Górzno Miasto

ul. Gajowa (stara oczyszczalnia)

8 sierpień

8:00

14:00

Górzno-Wybudowanie

ul. Gajowa (stara oczyszczalnia)

8 sierpień   

8:00

14:00