Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku następuje zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy rachunek: 39 9484 1150 2213 1300 1007 0028  Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Wymóg zmiany numeru rachunku bankowego został podyktowany nałożeniem na gminy obowiązku wynikającego z art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, iż środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Przypominamy, że opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w terminie do 25 dnia miesiąca, w którym świadczona jest usługa w kasie Urzędu Miasta i Gminy Górzno bądź przelewem na ww. rachunek.

OGŁOSZENIE
ZBIÓRKA  ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH

            Informuję, że na terenie każdego sołectwa i miasta w dniach od 18  do 23 listopada 2019 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, które należy przywieść we własnym zakresie do wyznaczonego punktu na terenie sołectwa/miasta. Na miejscu znajdować się będzie kontener, do którego można oddać takie przedmioty, jak: krzesła, szafy, wersalki, dywany, pufy, gumolity, zużyty sprzęt RTV i AGD, opony samochodowe itp.