Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

W tym roku już po raz szósty organizujemy we współpracy z PTTK Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną.
 
Wyruszymy do Trójstyku województw 25 września. Zapraszamy do wspólnego wędrowania w pięknych okolicznościach przyrody.
 
By dotrzeć w samo południe do trójstyku proponujemy Państwu do wyboru trzy sztafety, każda wyruszą z górznieńskiego rynku:
 • Nordic-walking / Piesza o 9:00 (lider: Robert Sargalski),
 • Rowerowa o 10:00 (lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno")
 • Biegowa o 10:30 (lider: Aneta Tylicka)

W tym roku już po raz szósty organizujemy we współpracy z PTTK Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną. Wyruszymy do Trójstyku województw 25 września. Zapraszamy do wspólnego wędrowania w pięknych okolicznościach przyrody. By dotrzeć w samo południe do trójstyku proponujemy Państwu do wyboru trzy sztafety, każda wyruszą z górznieńskiego rynku: - Nordic-walking / Piesza o 9:00 (lider: Robert Sargalski), - Rowerowa o 10:00 (lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno") - Biegowa o 10:30 (lider: Aneta Tylicka

   Burmistrz Miasta i Gminy w Górznie zwołuje 1 października 2021 r o godz. 19:00 (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie zebranie mieszkańców Górzna. Tematem zebrania będą wybory uzupełniające Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Górzna.

 

Szanowni Państwo,

zbliża się październik - Miesiąc Świadomości Raka Piersi, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” nabiera w tym okresie szczególnego znaczenia. W Polsce od 2006 roku realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi, skierowany do Pań w wieku od 50 do 69 lat. Jego założeniem jest przebadanie jak największej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na najwcześniejszym etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.  Dotychczasowe wyniki realizacji Programu nie są satysfakcjonujące. Mimo, że  mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia i najskuteczniejszym badaniem przesiewowym u kobiet w przedziale wiekowym 50–69 lat, w 2021 roku z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało zaledwie niewiele ponad 34 % uprawnionych Pań,

REGULAMIN

XX Bieg po schodach

2 października 2021 r. (sobota)

 

 • Zawody rozegrane zostaną w dwóch etapach: I etap – bieg po schodach ul. Bożogrobców, II etap – bieg po schodach do OEE „Wilga” (razem 282 stopnie). O zwycięstwie decyduje suma z dwóch biegów.
 • Zawody rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – III klasa szkoły podstawowej i młodsi

II kategoria – IV-VI klasa szkoły podstawowej

VII klasa szkoły podstawowej  i starsi.

Będzie prowadzona osobno klasyfikacja dla dziewcząt oraz chłopców. Wśród wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki. Wszyscy biegacze otrzymają pamiątkowe magnesy.

 • I i II kategoria biegnie tylko po schodach do OEE „Wilga”

Zapisy uczestników przyjmują: Robert Sargalski Tel. 504 188 145  oraz Jacek Warmiński 566448350.

Początek zawodów o godzinie 10:00.

Niepełnoletni uczestnicy zawodów mogą startować wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Druk zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie (word)

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00,
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie w sali posiedzeń, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Górznie.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy w Górznie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.,
 • w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno.

9. Zgłaszanie interpelacji.

     10. Odpowiedzi na interpelacje.

     11. Sprawy różne i wolne wnioski.

     12. Zakończenie obrad.

KOMISJA WSPÓLNA

Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń UMiGG.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

  (-) Jacek Ruciński