Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w okresie od 11 do 20 września 2023 roku na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzutach z samolotów przynęt w postaci zielono- brunatnych batoników w kształcie kwadratu z wcięciami bocznymi, sporządzonych z masy mięsno-rybnej o długości ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm, zawierających zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) ze szczepionką. Przynęty ze szczepionką będą wykładane na terenach niezabudowanych (lasy, pola, łąki, nieużytki) będących miejscami bytowania i żerowania lisów.

W związku z przedłużającymi się pracami na Stacji Uzdatniania Wody przerwa w dostawie wody potrwa do godziny 16.

Zakład Usług Komunalnych w Górznie

W związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Górznie w dniu 09.08.2023 r. (środa) w godzinach 8.00.- 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZUK Górzno

Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym

Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Termin naboru

W terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc udzielana jest na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.).

Składanie wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Na stronie gov.pl ukazała się zaktualizowana usługa na rok 2023 do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Można już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września br.

Czynności do uruchomienia aplikacji o złożenie wniosku suszowego:

  1. Wejdź na stronę gov.pl
  2. Kliknij w zakładkę usługi dla rolnika (z lewej strony)
  3. Kliknij w pozycję uprawa roślin
  4. Po otwarciu strony kliknij w pozycję złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych
  5. Po otwarciu strony należy kliknąć pozycję zaloguj się do aplikacji (kolor niebieski) i rozpocząć logowanie

Komunikat Nr 14/2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark
(zaopatruje w wodę miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wlewsk-Wieś, Wlewsk-Osada, Słup, Cibórz-Osada, Cibórz-Wieś, Miłostajki, Nadleśnictwo Lidzbark, Zalesie, Podcibórz, Koty, Ostrowy-Wieś, Bełk Kolonia - gm. Lidzbark oraz Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk gm. Górzno, Traczyska gm. Górzno)

Na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w dniu 20 lipca 2023 r. z miejscowości Lidzbark oraz ze wszystkich miejscowości na terenach wiejskich zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Lidzbark wydana została ocena o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu, ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilościach pozwalających na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia po przegotowaniu.
Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Woda z wodociągu publicznego Lidzbark jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi i jest poddawana chlorowaniu.
Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat

Decyzja uchylająca

Decyzja warunkowa

ocena jakości wody