Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Górzno, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie w dniu 3 października 2017 r. o godzinie 1800. Konsultacje dotyczą zmian wprowadzonych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023.
Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego.
Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
(-)Tomasz Kinicki

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno 30 maja 2017 roku podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie opracowany Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023, który będzie dokumentem strategicznym programującym działania w zakresie rewitalizacji.

Wartość zadania 29 602,04 zł

Wartość dofinansowania 26 639,98 zł