Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Górzno, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie w dniu 3 października 2017 r. o godzinie 1800. Konsultacje dotyczą zmian wprowadzonych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023.
Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego.
Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
(-)Tomasz Kinicki