Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Miasto i Gmina Górzno w 2014 roku zrealizowała przedmiotowe zadanie. Zakupiono 1 sztukę  namiotu MITKOTENT Classic 3x6 m, 2 szt. parasola San Diego o średnicy 3,5 m,  wydano 500 sztuk  foldera promującego walory przyrodniczo-rekreacyjne Miasta i Gminy Górzno.
Zadanie  dofinansowano ze środków WFOŚIGW  w Toruniu w kwocie 10 000 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 16 600,08 zł

Miasto i Gmina Górzno w 2014 roku zrealizowała przedmiotowe zadanie, które polegało na zakupieniu i nasadzeniu 341 sztuk roślin i krzewów na terenie szkoły w Gołkowie. Poniżej wykaz nasadzeń: winobluszcz pięciolistkowy 80 sztuk, hortensja bukietowa 21 sztuk, cis pośredni (Hicksii) 80 sztuk, bukszpan wiecznie zielony 40 sztuk,  różanecznik 10 sztuk mikrobiota syberyjska 10, krzewy liściaste (kwitnące) 30, bluszcz pospolity 20, funkia ogrodowa 50
Zadanie  dofinansowano ze środków WFOŚIGW  w Toruniu w kwocie 5 000 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 5 600 zł

   W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa na terenie Sołectwa Czarny Bryńsk o długości 9 200,25 m wraz z 23 przyłączami wodociągowymi. Długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 8171,94 m.
Przedmiotowe zadanie było realizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,  Oś 3  Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Planowana wartość dofinansowania to kwota 358 125 zł
Całkowita wartość zadania wyniosła 644 484,21
Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała pożyczkę w wysokości 270 000 zł z WFOŚIGW w Toruniu.

   Miasto i Gmina Górzno w 2014 roku zrealizowała przedmiotowe zadanie, które polegało na zakupieniu 10 sztuk uli. Ul wielkopolski niemalowany składający się z dennicy wysokiej, korpusu gniazdowego 1/1, korpusu gniazdowego 1/2  szt. 2, 1 szt. powałki oraz daszka wysokiego, 1,5 kg węzy, 30 ramek oraz odkładów pszczelich czteroramkowych na ramce wielkopolskiej tzw. mini rodzina pszczela. Ule wraz z rodzinami pszczelimi zostały przekazane pszczelarzom oraz osobom zainteresowanym założeniem pasieki z terenu naszej gminy.
 Zadanie  dofinansowano ze środków WFOŚIGW  w Toruniu w kwocie 5 000 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 5 679,86 zł