Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Górznie informuje, że od dnia 25 stycznia 2022r. ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.

Ze względu na szczególną sytuację ciągłego zagrożenia COVID-19 obsługa interesantów zostaje ograniczona do spraw pilnych wymagających osobistej obecności i realizowana jest z zachowaniem następujących zasad:

 

 • konieczności zakrywania nosa i ust, używania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (dozownik z płynem znajduje się przy drzwiach wejściowych);
 • należy pamiętać o odległości pomiędzy osobami;
 • w 1 pomieszczeniu może przebywać tylko 1 interesant, obsługa będzie prowadzona pojedynczo.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu telefonicznie oraz mailowo bądź za pośrednictwem poczty albo platformy ePUAP z domu. Pełny wykaz danych kontaktowych do pracowników Urzędu dostępny jest na głównej stronie BIP oraz w zakładce „Dane kontaktowe

Proszę o zastosowanie się do aktualnej sytuacji sanitarnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

-//-

Tomasz Kinicki

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: +48 222 500 115 w celu usprawnieniem obsługi zgłoszeń dla całej Inspekcji Sanitarnej.

 

W dniu 15 stycznia 2021 r. ruszają zapisy na szczepienia.

Na terenie Miasta i Gminy Górzno punkt szczepień znajduje się w NZOZ Ośrodek Zdrowia Górzno, ul. Pocztowa 16, tel. 56/4989256, tel. kom. 608069065

Rejestracji na szczepienie możecie Państwo dokonać w następujących terminach:

Od 15 stycznia 2021 r.– rozpoczęcie procesu rejestracji na szczepienie osób powyżej 80 roku życia

Od 22 stycznia 2021 r. -  rozpoczęcie procesu rejestracji na szczepienie osób powyżej 70 roku życia

Rejestracji do szczepienia może dokonać pacjent osobiście lub telefonicznie w punkcie szczepień lub poprzez rządowy portal e-Pacjent, pod numerem infolinii 989. Podczas rejestracji do systemu szczepień, wyznaczone zostaną Państwu 2 terminy podania dawki preparatu.

Więcej informacji w tym zakresie uzyskacie Państwo na rządowej INFOLINII989

W związku z faktem, iż samorządy lokalne zobowiązano do udziału w akcji szczepień poprzez ułatwienie dostępu do punktów szczepień, Miasto i Gmina Górzno udziela pomocy w formie transportu osób, które nie są same w stanie dotrzeć do punktu szczepień. W tym celu uruchamiamy specjalną infolinię, za pomocą której można, po uprzednim zapisaniu się na szczepienie, zgłosić potrzebę skorzystania z dojazdu. Pomoc mogą uzyskać osoby posiadające:

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami 

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień - np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień

W tym celu uruchamiamy od dnia 15 stycznia b.r. INFOLNIĘ:

56/ 6448360 – czynną od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00

Przydatne linki na temat szczepień:

Punkty szczepień woj. kujawsko-pomorskie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kujawsko-pomorskie

Zgłoszenia dla osób 18 - 69 lat - od 15 stycznia będzie można zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila. Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju od soboty 24 października 2020r.

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Infografika z opisem obostrzeń w strefie czerwonej od 24 października 2020r. Obostrzenia są wymienione w artykule.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy zaprasza do włączenia się w realizację Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID19  #SzczepimySię.

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każda zaszczepiona osoba to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób ochronionych przed zakażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

Zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski służy Narodowy Program Szczepień. Program ten obejmuje zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję oraz monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

W niedzielę 27 grudnia 2020 r. ruszyły pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce. Szczepionka to ogromna szansa na wygaszenie epidemii i nadzieja na lepsze jutro i szybszy powrót do normalności. Szczepionka powoduje wyzwolenie w organizmie człowieka naturalnej produkcji przeciwciał i stymuluje komórki odpornościowe tak, by chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.

wykrzyknik w czerwonym kwadracieW trosce o minimalizowanie źródeł zakażeń COVID-19, bezpieczeństwo interesantów i o zapewnieniu ciągłości pracy Urzędu do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Górznie podlega ograniczeniu polegającym na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów. Z pracownikami Urzędu można kontaktować się telefonicznie oraz mailowo bądź za pośrednictwem poczty albo platformy ePUAP z domu. Pełny wykaz danych kontaktowych do pracowników Urzędu dostępny jest na głównej stronie BIP oraz w zakładce Dane kontaktowe W sytuacji, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta i Gminy celem dokonania określonej czynności urzędowej, bądź pilna potrzeba –sprawy załatwiane będą po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ustaleniu terminu wizyty w Urzędzie.

Dla osób załatwiających sprawy dostępne jest TYLKO wejście od strony USC.

Ponadto interesanci wpuszczani będą do budynku Urzędu POJEDYNCZO po uprzednim użyciu dzwonka zamontowanego przy drzwiach.

Obsługa interesantów będzie realizowana z zachowaniem następujących zasad:
 • konieczności zakrywania nosa i ust, używania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (dozownik z płynem znajduje się przy drzwiach wejściowych);
 • należy pamiętać o zachowaniu 2 metrowej odległości pomiędzy osobami;
 • w 1 pomieszczeniu może przebywać tylko 1 interesant, obsługa będzie prowadzona pojedynczo.

Proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do aktualnej sytuacji sanitarnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

-//-

Tomasz Kinicki