Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

coronavirus

spis rolny 2020 baner

gospodarka odpadami

sisms

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Niepodlegla Polska

W dniu 15 stycznia 2021 r. ruszają zapisy na szczepienia.

Na terenie Miasta i Gminy Górzno punkt szczepień znajduje się w NZOZ Ośrodek Zdrowia Górzno, ul. Pocztowa 16, tel. 56/4989256, tel. kom. 608069065

Rejestracji na szczepienie możecie Państwo dokonać w następujących terminach:

Od 15 stycznia 2021 r.– rozpoczęcie procesu rejestracji na szczepienie osób powyżej 80 roku życia

Od 22 stycznia 2021 r. -  rozpoczęcie procesu rejestracji na szczepienie osób powyżej 70 roku życia

Rejestracji do szczepienia może dokonać pacjent osobiście lub telefonicznie w punkcie szczepień lub poprzez rządowy portal e-Pacjent, pod numerem infolinii 989. Podczas rejestracji do systemu szczepień, wyznaczone zostaną Państwu 2 terminy podania dawki preparatu.

Więcej informacji w tym zakresie uzyskacie Państwo na rządowej INFOLINII989

W związku z faktem, iż samorządy lokalne zobowiązano do udziału w akcji szczepień poprzez ułatwienie dostępu do punktów szczepień, Miasto i Gmina Górzno udziela pomocy w formie transportu osób, które nie są same w stanie dotrzeć do punktu szczepień. W tym celu uruchamiamy specjalną infolinię, za pomocą której można, po uprzednim zapisaniu się na szczepienie, zgłosić potrzebę skorzystania z dojazdu. Pomoc mogą uzyskać osoby posiadające:

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami 

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień - np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień

W tym celu uruchamiamy od dnia 15 stycznia b.r. INFOLNIĘ:

56/ 6448360 – czynną od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00

Przydatne linki na temat szczepień:

Punkty szczepień woj. kujawsko-pomorskie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kujawsko-pomorskie

Zgłoszenia dla osób 18 - 69 lat - od 15 stycznia będzie można zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila. Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy zaprasza do włączenia się w realizację Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID19  #SzczepimySię.

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każda zaszczepiona osoba to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób ochronionych przed zakażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

Zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski służy Narodowy Program Szczepień. Program ten obejmuje zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję oraz monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

W niedzielę 27 grudnia 2020 r. ruszyły pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce. Szczepionka to ogromna szansa na wygaszenie epidemii i nadzieja na lepsze jutro i szybszy powrót do normalności. Szczepionka powoduje wyzwolenie w organizmie człowieka naturalnej produkcji przeciwciał i stymuluje komórki odpornościowe tak, by chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.

wykrzyknik w czerwonym kwadracieZgodnie z §24 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn.zm.)od dnia 22.10.2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Górznie podlega ograniczeniu polegającym na ograniczeniu  bezpośredniej obsługi interesantów.

Z pracownikami Urzędu można kontaktować się telefonicznie oraz mailowo bądź za pośrednictwem poczty albo platformy ePUAP z domu.  Pełny wykaz danych kontaktowych do pracowników Urzędu  dostępny jest na głównej stronie BIP oraz w zakładce Dane kontaktowe 

W sytuacji, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta i Gminy  celem dokonania określonej czynności urzędowej, bądź pilna potrzeba –sprawy załatwiane będą po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ustaleniu terminu wizyty w Urzędzie.

Dla osób załatwiających sprawy dostępne jest TYLKO wejście od strony USC.

Ponadto interesanci  wpuszczani będą do budynku Urzędu POJEDYNCZO
po uprzednim użyciu dzwonka zamontowanego przy drzwiach.

Obsługa interesantów będzie realizowana z zachowaniem następujących zasad:

  • konieczności zakrywania nosa i ust, używania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (dozownik z płynem znajduje się przy drzwiach wejściowych);
  • należy pamiętać  o zachowaniu 2 metrowej odległości pomiędzy osobami;
  • w 1 pomieszczeniu może przebywać tylko 1 interesant, obsługa będzie prowadzona pojedynczo.

Proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do aktualnej sytuacji sanitarnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno 

-//- 

Tomasz Kinicki 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: +48 222 500 115 w celu usprawnieniem obsługi zgłoszeń dla całej Inspekcji Sanitarnej.

 

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Infografika dla strefy żółtej od 17 października - dokładny opis poniżej obrazków

,Infografika dla strefy czerwonej od 17 października - dokładny opis poniżej obrazków

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju od soboty 24 października 2020r.

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
  • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Infografika z opisem obostrzeń w strefie czerwonej od 24 października 2020r. Obostrzenia są wymienione w artykule.

 

Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w tak trudnym obecnie okresie dramatycznego wzrostu zachorowań na koronawirusa na świecie, w Polsce, województwie kujawsko-pomorskim i powiecie brodnickim, chce objąć szczególną troską i ochroną wszystkich Seniorów, którzy są jedną z najbardziej narażonych grup społecznych na ciężki przebieg choroby COVID-19.

Jesteście Państwo naszymi rodzicami, dziadkami i sąsiadami – osobami szczególnie dla nas ważnymi. Obowiązek zadbania o Państwa zdrowie i życie spoczywa na nas, młodszych pokoleniach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy apeluje o nieuczestniczenie w różnego rodzaju spotkaniach rodzinnych, jak wesela, I Komunie, urodziny, rocznice ślubu, a także w spotkaniach w klubach seniora, w których przed epidemią organizowano np. spotkania wigilijne. Przebywajcie w miejscach publicznych tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne.