Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

Oferty objęte konkursem należy składać do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00 w sekretariacie/w punkcie podawczym Urzędu Miasta i Gminy Górzno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87 – 320 Górzno. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Górzno. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zarzadzenie

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Zarządzenie, załączniki (pdf)

informacja z przebiegu konsultacji